Att kontinuerligt informera om verksamheten kräver en hel del arbete av kunden. Vi är behjälpliga i bildidéer och formgivning strukturera aktuella teman och artiklar. Sen producerar vi tillsammans en tidning som i allt skall spegla kundens verksamhet.