En verksamhet behövs tydliggöras i ord och bild. Som komplement till den muntliga presentationen. Ge oss bara förutsättningarna så hjälper vi till med presentationsmaterialet.