Vi började som en produktionsbyrå för snart 20 år sedan och stöttade bl a reklambyråer med vår grafiska kompetens.
Idag är våra kunder informations- och marknadsansvariga på företag och organisationer. Där kunskapen finns om verksamheten men ibland saknas tid eller kompetensen för att lösa en uppgift.
Där kommer vi in i bilden – att göra ett projektet tydlig och intressant.

– Men ni kallar er ju för reklambyrå! Vad skiljer er från alla andra?

Vi är en kreativ resurs utan kostsamma projektgrupper och ett effektivt komplement till den stora byrån. Serviceinriktade med ett mångårigt kundfokuserat tänk – oavsett uppdragets storlek.

I uppslagsböckerna skulle vi beskrivas så här:
Lejut /u:/ 1. Förmodl. fornordisk gudinna, Leja – Hon som delegerar]]. Uppmaning: Be någon bättre lämpad göra det man själv inte hinner med eller kan. [Leja ut tjänsten] Lejutare -en -na /u:/ Sv. Substantiv. Någon som åtar sig, el. utför tjänster, praktiserar inte minst inom reklam.