Med tiden behövs även en logotype uppdateras och då även tillhörande informationsmaterial. Här i form av stiliserade årsringar som kunskapens epicentrum. Steg två är att formge en katalog som implementerar loggan som ett grafiskt element och sedan i ord och bild beskriva verksamheten.
Ge oss bara dina förutsättningar så lämnar vi en offert.