Ibland kan de vara värt att få en så bra bild som möjligt före ett projekt. Som här i form av idéskisser i 3D till ett eventuellt monterbygge. Det gav kund och de utställande företagen en tydligare visuell överblick av deras ambition.