En lekfull monter med en spelplan skapades till en mässa där tärningen tog fram besökarna genom en farled av olika frågor. Frågor som i varje moment gav deltagare och åhörarna värdefull kunskap om kunden och deras verksamhet.
Ett klart annorlunda och uppmärksammat sätt att aktivera besökarna och sprida ett budskap. Vi tog även fram annonser och foldrar på temat.

  •