Här en annorlunda verksamhetspresentation med tillhörande årsredovisning där vi valt en idé och ett bildspråk som illustrerar, förtydligar och förstärker det skrivna ordet. En typisk produktion för Lejut.