En arbetsgivarorganisation och sex fackförbund samarbetade i ett projekt som blev till ett koncept som främjar samarbetskulturer i företag och organisationer.
Vårt uppdrag var sedan att formge resultatet där vi skötte allt fram till färdig bok.