Med enkla medel går det att skapa något som dra publik. På KOMMEK-mässan med fokus på offentlig sektor och ekonomisk styrning gjorde vi en Casino-miljö som verkligen blev synlig och intressant.
Besökarna strömmade till och fick i spelandet en pedagogisk upplevelse av kunden verksamhet och budskap. Det blev till en ”vinstlott” i deras kommunikation.