Ett konsultföretag behövde en ny publik hemsida där vi skapade en helhetslösning utifrån behovet och ge företaget en ny grafiska profil.